Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zbrojní průkaz

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PRAKTICKOU ČÁST ZKOUŠKY

 

KURZY JSOU INDIVIDUÁLNÍ A KONAJÍ SE NA STŘELNICI TŘEBOTOV.

 

CENÍK KURZOVNÉHO (platný od 1.9.2022)

      - cena kurzu je 1 000 Kč za osobu vyjma sk. C,

        pro žadatele o sk. C je cena 1200 Kč za osobu

      - délka kurzu 1-2 hodiny

      - termín kurzu dle telefonické domluvy 

        (volejte případně pište sms s žádostí o individuální kurz, ozveme se Vám zpátky) 

      - cena kurzu zahrnuje ostrou střelbu ze zbraně dle požadované skupiny a 10 nábojů příslušné zbraně, resp. 2 náboje u brokovnice

DOPORUČUJEME TYTO ODKAZY:

 

Na střelnici Třebotov se k praktické výuce používají zbraně:

- ČZ-75 ráže 9 mm k bezpečné manipulaci se zbraní,

- krátká zbraň Taurus G3 ráže 9mm ke střelbě ze zbraně,

- malorážka ČZ Farmer 513

broková dvojka české výroby ráže 16

Odborná instruktáž je samozřejmostí.

 

Při zkoušce z odborné způsobilosti se platí poplatek střelnici 1 400 Kč, v případě nesložení jakékoliv části zkoušky se poplatek nevrací!

 

 

 

Postup k získání zbrojního průkazu

 

Proces získání zbrojního průkazu trvá obvykle několik měsíců  a sestává z několika návštěv vašeho policejního oddělení, jedné návštěvy střelnice  a jedné návštěvy vašeho obvodního lékaře + návštěvy vybrané střelnice k praktické přípravě. 

Zkouška odborné způsobilosti

Podle toho, jak rychle jste schopni naučit se všechny otázky v testu, se rozhodněte, kdy se přihlásíte ke zkoušce odborné způsobilosti. Obvykle se konají jednou měsíčně nebo každý druhý měsíc. Přihlásíte se tak, že na příslušném útvaru policie odevzdáte vyplněnou Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Policie vám poté do jednoho měsíce oznámí datum a místo konání zkoušky, a to s minimálně desetidenním předstihem.

U zkoušky budete muset kromě teoretického testu předvést také bezpečnou manipulaci se zbraní, rozborku, sborku a střelbu. Pokud nemáte se zbraněmi žádné nebo jen malé zkušenosti, důrazně Vám doporučujeme absolvovat přípravný kurs, který nabízejí na většině komerčních střelnic. Případně požádejte kamaráda či známého, který dané zbraně vlastní a může vám předvést, jak s nimi bezpečně zacházet.

Zkouška probíhá na střelnici a se zkušebním komisařem, které vám určí policie. Před zkouškou komisař zkontroluje vaši totožnost a vybere poplatek za zkoušku (600 Kč pro komisaře + poplatek za střelnici, zápůjčku zbraní, střelivo - pohybuje se od stokorun až po dva tisíce, dle střelnice). Poté následuje teoretická část (písemný test) a po jejím úspěšném složení - tzn. test vám zkontrolují okamžitě a dál pokračujete jen pokud jste získali dostatečný počet bodů - dále praktická část, kde musíte prokázat znalost bezpečné manipulace se zbraní a střelbu.

Pokud uspějete i v praktické části, získáte Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, jehož platnost je jeden rok.

Teoretická část

Probíhá formou písemného testu, na který je vyhrazeno 40 minut. Vylosujete si papír s otázkami a do jiného dokumentu Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, který vám dá komisař, křížkem označujete správné odpovědi. Není třeba spěchat, obvykle stačí i méně než polovina vyhrazeného času. Test se skládá z 30 otázek vybraných z celkového počtu 488 otázek, které byste měli znát.

Ze 30 testových otázek je 22 otázek právnických (hodnocených po 3 bodech), 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu (po 2 bodech) a 3 otázky ze zdravotnického minima (po 1 bodu). Celkem tak můžete získat max. 79 bodů. Minimální počet bodů závisí na skupině, o kterou žádáte (pokud žádáte o více skupin, je za minimum samozřejmě považováno to nejvyšší):

 • Skupina A - 67 bodů

 • Skupina B - 71 bodů

 • Skupina C - 71 bodů

 • Skupina D - 74 bodů

 • Skupina E - 74 bodů

Je rozumné neučit se jen otázky, ale pročíst si i dané zákony. Jako budoucí držitelé ZP byste je měli znát a dodržovat, navíc chápat paragrafy v souvislostech pomůže i při učení testových otázek.

Testové otázky si zde můžete velmi pohodlně procvičovat. Pro lepší pochopení souvislostí je u všech otázek, které vyplývají ze zákona, i odkaz na konkrétní paragraf. Před samotnou zkouškou si můžete test zkusit na nečisto.

Praktická část

Pokud uspějete v teoretickém testu, čeká vás praktická část zkoušky. Podle zákona musíte v praktické části předvést komisaři následující:

 • prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,

 • částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,

 • postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby,

 • střelbu na pevný cíl

Pokud jste zkušení střelci, neměl by to pro vás být žádný problém. Nováčkům doporučujeme přípravný kurs na naší střelnici, kde vám vše podrobně vysvětlíme.

Při manipulaci se zbraní dávejte pozor hlavně na to, abyste stále mířili bezpečným směrem (pokud ho komisař neurčil a vy si nejste jistí, raději se zeptejte) a neměli prst na spoušti. Jednou z fint komisařů je zavolat na zkoušeného, který se otočí i se zbraní a přestane tak mířit bezpečným směrem či dokonce zamíří přímo na komisaře nebo jinou osobu – následuje hodnocení "neprospěl".

Jakmile uchopíte zbraň do ruky, měli byste jako první věc vyndat zásobník, stáhnout závěr (nebo zlomit brokovnici) a přesvědčit se, že zbraň není nabitá, zejména před rozborkou. Někdy si vás komisař ověří tak, že schová do zbraně školní náboj a požádá vás o rozborku – pokus o rozebrání zbraně s nábojem v zásobníku nebo komoře je závažným porušením bezpečnosti. Při manipulaci není třeba spěchat, postupujte raději pomalu a bezpečně.

Při střelbách vyčkejte vždy pokynů zkušebního komisaře (začít pálit dříve než určí komisař by se vám mohlo vymstít negativním hodnocením zkoušky). Pokud by se na zbrani během střelby objevila závada, je lepší oznámit závadu komisaři, než pokoušet se o opravu sám/sama. Stačí zvednout slabou ruku a za neustálého míření zbraní směrem k terčům a s prstem mimo spoušť zvolat "Závada!" a vyčkat dalších pokynů.

Druhy zbraní a minimální požadavky na přesnost střelby se liší podle skupin zbrojního průkazu o které žádáte:

Skupina A

 • krátká kulová z.: nejméně 2 zásahy z 5 možných (10 metrů, 5 minut)

 • dlouhá kulová z.: nejméně 2 zásahy z 5 možných (25 metrů, 5 minut)

 • broková zbraň: nejméně 2 zásahy ze 4 možných (25 metrů, 3 minuty)

Skupina B

 • krátká kulová z.: nejméně 4 zásahy z 5 možných (10 metrů, 5 minut)

 • dlouhá kulová z.: nejméně 4 zásahy z 5 možných (25 metrů, 5 minut)

 • broková zbraň: nejméně 3 zásahy ze 4 možných (25 metrů, 3 minuty)

Skupina C

 • dlouhá kulová z.: nejméně 4 zásahy z 5 možných (25 metrů, 5 minut)

 • broková zbraň: nejméně 3 zásahy ze 4 možných (25 metrů, 3 minuty)

Skupina D

 • krátká kulová z.: nejméně 4 zásahy z 5 možných (15 metrů, 2 minuty)

Skupina E

 • krátká kulová z.: nejméně 4 zásahy z 5 možných (10 metrů, 3 minuty)

 

Po úspěšném vyhodnocení zásahů je zkouška u konce a komisař vám vystaví doklad Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.

 V případě neúspěchu

Pokud v teoretické části zkoušky neuspějete, můžete se znovu přihlásit ke zkoušce až po uplynutí tří měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Pokud neuspějete pouze v praktické části, můžete praktickou část jednou opakovat do dvou měsíců ode dne neúspěšné zkoušky.

 Zdravotní prohlídka

Váš zdravotní stav zkontroluje váš praktický lékař, u kterého jste registrováni, či u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny D lékař poskytující zaměstnavateli závodní preventivní péči. Lékaři obvykle nemívají potřebný formulář, proto si raději předem sami vytiskněte Posudkem o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu nebo si ho vezměte na vašem oddělení policie (třeba při přihlašování se ke zkoušce).

Může se stát, že vás lékař pošle na psychologické vyšetření (není to povinné, ale lékař na to má ze zákona právo). Cena takového vyšetření může být poměrně vysoká a pohybuje se v řádu tisíců korun. Cena vyšetření samotným lékařem by neměla převyšovat 500 Kč.

Pokud žádáte jen o sk. B, lékař po vás může vyžadovat vyjádření tělovýchovného lékaře ("V případě, že jde o posudek o zdravotní způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny B, a nejde-li o žadatele, který splňuje podmínky pro držení zbrojního průkazu skupiny C, D nebo E"). Není to však obvyklé a týká se to zejména mladých žadatelů o ZP pro sportovní střelbu.

Posudek o zdravotní způsobilosti je platný jen tři měsíce (oproti 1 roku u odborné způsobilosti), proto doporučuju nejdřív vykonat zkoušku odborné způsobilosti, aby vám v případě neúspěchu nepropadla zdravotní způsobilost.

Pozor, držitelé ZP skupiny D se musí zdravotní prohlídce podrobit každých 30 měsíců, tj. každého 2,5 roku.

 Žádost o zbrojní průkaz

Vyplňte formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu, přiložte k němu osvědčení o odborné i zdravotní způsobilosti a dvě fotografie (pokud žádáte o vydání ZP skupiny C, musíte přiložit také ověřenou kopii platného loveckého lístku; žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území ČR, musí navíc přiložit přeložený doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržovali). To vše odneste na příslušný útvar policie, kde vám vyhotoví zbrojní průkaz.